Ομάδα Aίματος

Σήμα με ομάδες αίματος

Κωδικός προϊόντος: 001665
Βασική τιμή με ΦΠΑ:
Τιμή πώλησης με έκπτωση:
3,00 €

Σήμα με ομάδες αίματος

Κωδικός προϊόντος: 002152
Βασική τιμή με ΦΠΑ:
Τιμή πώλησης με έκπτωση:
3,00 €
Βασική τιμή με ΦΠΑ:
Τιμή πώλησης με έκπτωση:
4,00 €
Βασική τιμή με ΦΠΑ:
Τιμή πώλησης με έκπτωση:
4,00 €